Zajímavý záznam z loňské konference Západočeské pobočky ČSO o metodice sčítání ptáků.